Pssst - ni vet väl att BDF finns på Instagram: bohuslandals_fjordhastforening?

Boka bruksträning på hemmaplan
Boka bruksridningsdomare Helena Granholm och vår mobila bruksridningsbana för träning på hemmaplan. Minst 4 ekipage, högst 6 ekipage per grupp. Kontakta Helena Granholm per SMS på 070-7715176 eller e-post granholm@discworldhb.se. Kostnad 300 SEK per ekipage. Reseersättning tillkommer.  

 

Boka miljöträningsbana
Boka vår mobila miljöträningsbana för självständig träning på hemmaplan.  Minst 4 ekipage. Kontakta Helena Granholm per SMS på 070-7715176 eller e-post granholm@discworldhb.se. Kostnad 200 SEK per ekipage. Reseersättning tillkommer.  

 

 

webmaster@bohuslandalsfjord.se

 

Till Bildgalleriet

 

Medlemsavgift 2024

Fullbetalande medlem: 350 kr 
Ungdomsmedlem:        250 kr
Stödjande medlem:      100 kr
Familjemedlem:             50 kr

Skriv namn, adress och mailadress. Om det inte går att få plats med maila uppgifterna till vår kassör:

lilly.petersson@telia.com

BDF:s bankgiro: 5101-3852.  

BDF:s Swish nr: 123 068 5222

 

 

Sidan senast uppdaterad:

2024-02-14

Följ oss på

www.facebook.com

 _________________

Sponsrade av:

 

Wiromin

 

 

HUR KAN VI FÖRBEREDA OSS SJÄLVA och VÅRA HÄSTAR i en KRISSITUATION (krig/ naturkatastrof/brand)?

12 mars 2024 kl 19.30 inbjuder BDF till en digital information, där Ulla-Carin Carlsson-Lindkvist berättar om detta utifrån sina erfarenheter som ridande polis, av utbildning av räddningspersonal och av sina upplevelser i Ukraina. Det tar cirka 60 min. Anmälan till Cecilia Adamsson på cissi79@yahoo.se senast 2024-03-09. När anmälningstiden gått ut får deltagarna en länk till den digitala informationen.

Det kostar inget att delta, men skänk gärna ett bidrag till Ukraina, exempelvis genom organisationen Hjälp från Norrtälje till Ukraina (https://www.facebook.com/groups/371412031531458), SWISH Linda Ahrnborg 0709815013, meddelande "U-C föredrag krishantering".

På Ulla-Carins Facebooksida kan man läsa mer om hennes viktiga arbete.

 

Följ med BDF på studiebesök på Stuteri O.M.!

Den 17 mars kl 11:00–13:00 är vi välkomna till Stuteri O.M. på Stora Höghult 31 utanför Uddevalla. Där kommer Sara Olsson att berätta hur det är att driva stuteri med seminstation och Hanna Strutz informerar om arbetet på en seminstation ur veterinärens synvinkel. Fika ingår. Anmälan per SMS till Hanna Strutz på 0702454476 senast 10 mars.

 

Det finns fortfarande några exemplar kvar av  fjordhästalmanackan för 2024 att beställa!

Beställ av kassör Lilly Petersson på lilly.petersson@telia.com eller 0705952656, ange antal samt eventuell leveransadress.

Pris: 110 SEK/st. vid avhämtning hos Lilly eller vid årsmötet, 140 SEK/st. om de ska skickas. Betalas till BDF:s BG eller SWISH.

 

 
 

 

 

 


  


VIKTIG INFORMATION!

Eftersom de flesta av våra aktiviteter äger rum utomhus eller på stora ytor, utan närkontakt mellan personer, kommer vi tills vidare att fortsätta som vanligt. Om du måste ge återbud på grund av smitta eller smittrisk, ber vi dig meddela respektive kontaktperson så snart som möjligt. Vi följer utvecklingen och ber om förståelse för att aktiviteter kan behöva ställas in med kort varsel om myndigheternas rekommendationer ändras. Vid avbokning eller inställande på grund av smitta eller ändrade föreskrifter, kommer inbetald avgift att återbetalas.

 

Vid träningar/evenemang med häst 

1. Tillämpa hästägarförsäkran, som Svenska ridsportförbundet har tagit fram, antingen du ska på tävling, träning eller annat arrangemang och oavsett om arrangören har meddelat att den gäller. Om du inte på heder och samvete kan säga att hästen under de senaste tre veckorna före arrangemanget inte visat några tecken på smittsam sjukdom och att hästen under de senaste tre veckorna före arrangemanget inte vistats i stall där smittsam sjukdom förekommit, eller där misstanke om smittsam sjukdom förekommit, så ta inte risken.

2. Undvik fysisk kontakt mellan hästar och undvik att själv ha fysisk kontakt med hästar från andra stall. Undvik speciellt att klappa alla bedårande mular!

3. Undvik att gå in i andra stall om det inte är nödvändigt.

4. Byt gärna handskar och skor mellan det egna stallet och platsen för arrangemanget.