3-års kördiplom

I BDF delar vi varje år ut diplom till 3 års fjordhästar – ston, valacker eller hingstar, som visat att de går att köra. Diplomet delas ut till hästägaren vid föreningens årsmöte.

För mer information ----> 

Bidrag till unghästar på premiering

Bohuslän Dals Fjordhästförening står för anmälningsavgiften för 1- och 2-åringar som visas i vårt område. Ägaren till hästen ska vara medlem i BDF och pengarna betalas ut efter att hästen visats på premieringen.

 

Betäckningsbidrag

Bohuslän Dals Fjordhästförening bidrar i år (2020) till betäckningen av fjordston vars ägare är medlem i föreningen (och har så varit i minst två år). 1000 kr betalas ut efter att stoet blivit betäckt med godkänd hingst.
BDF betalar totalt ut max 8000kr/ år i avelsbidrag.

 

Premier till hingstar och valacker som gjort körprovet som 3- eller 4- åringar samt 4 eller 5-åriga ston med föl vid sida.

För ovan nämnda hästar som visas och gör sitt första godkända kör- eller ridprov på premiering, betalas en premie om 500 kr ut.

Ägaren ska vara medlem i BDF.

 

  • För att erhålla dessa bidrag måste hästägaren själv komma in med ansökan om pengarna genom att skicka in kopia på premieringsprotokoll eller språngsedel.

Detta skall skickas till lilly.petersson@telia.com eller  Lilly Petersson, Hajum 13, 455 95 Hedekas. Senast 30/9-20

Föreningen ger bla diplom till godkänt uppvisade körprov.