Söndagen 19 augusti gavs möjlighet att träna eller prova på skogskörning hos Lars och Sara Hansson. Lars hade lagt upp en bana med de 4 körstationer som används vid JUF:s tävlingar i skogskörning.

1. Körning med släplass.Redskapet anspänns och ett antal stockar lastas. Sedan ska lasset köras genom en bana med ”portar” tillbaka till startplatsen, stockarna lastas av och redskapet spänns från.

2. Körning med uppburen last och lydnadsprov. En vagn anspänns och ett antal stockar lastas. Lasset körs genom ett antal portar och ett antal tidsbestämda halter ska göras, varav minst en i uppförsbacke och en i nedförsbacke. Banan slutar där den började, med att man lastar av och spänner från.

3. Lunnbänk. Sju stockar av varierande storlek ska läggas i lunnbänk – fem stockar i bottenvarvet och två stockar ovanpå. Stockarna ska ligga jämt i framkant och tätt packade.

4. Manövrering av helstock (”långstocken”). En stock med 8–12 meters längd ska släpas genom en bana utan att riva markeringar eller köra över ”produktiva träd”. Man börjar med att köra in i en ruta, vänder 180° inne i rutan och kopplar stocken. Sedan kör man en bana med portar, där man också ska genomföra tre moment enligt nedan.

Skifta stock. Stocken dras fram nära intill en lika lång stock och i ett drag ska man få sin stock att ligga exakt bredvid den andra. Mätning görs vid första stoppet, så det är viktigt att hästen stannar i rätt ögonblick.

Vinkelport. Här måste stocken backas och hästen kan behöva vändas 180°, så att den går med stocken under eller bredvid sig för att backa stocken. Sedan vänds hästen tillbaka och fortsätter mot nästa port.

Passering under stock. Här kliver hästen över en upphöjd stock, som inte får rivas. När svängeln passerat måste ekipaget stanna och kusken ska koppla loss kättingen från släpstocken och koppla om så att släpstocken kan passera fritt under den upphöjda stocken.

Vid station 1, 2 och 4 finns på tävling utöver portarna ett antal markerade ”produktiva träd”, som inte får skadas. Dessutom bedöms anspänning, frånspänning, virkeshantering samt tiden i halterna. Rivna portar och tappat virke ger straffpoäng. I moment 3, lunnbänken, bedöms avståndet mellan stockarna i den färdiga traven – stockarna ska ligga jämnt i framkant och tätt tillsammans. Det är alltså inte bara hästhanteringen och körningen som bedöms, utan kusken ska också hantera sax, krok, lunningssax och björn – och kunna använda dem för att manövrera stockarna ergonomiskt, rationellt och säkert.

Fyra ekipage deltog med egna hästar

Ingemar Roselin med Gunde 24-04-1046, Ingegerd Roselin som medhjälpare

Jenny Olofsson med nordsvensken Pöjo 22-11-5088, Agne Arnesson som medhjälpare

Agne Arnesson med nordsvensken Pärltind 22-02-5107, Jenny Olofsson som medhjälpare

Lars Hansson med Sjurtun Prinsen 24-11-1105, Sara Hansson som medhjälpare

Två deltagare, Jan Hagelthorn och Helena Granholm, som inte hade någon erfarenhet av denna träningsform, fick tillfälle att prova på med Gunnar och Berit Hanssons fantastiska Gunteman 24-03-1028. Erfaren och väl utbildad som han är fungerade han perfekt som läromästare! Anders Hansson följde med genom stationerna och gav tips och stöd – och tog ett tag när det trasslade till sig ibland.

Efter avslutad, mycket lyckad och lärorik träning bjöd familjen Hansson dessutom på korvgrillning på altanen. Bättre kan det knappast bli!